ICT มหิดล (MUICT) แนะแนวการศึกษาต่อ งานเปิดโลกกว้างทางการศึกษา ณ โรงเรียนเซนต์คราเบรียล

นิทรรศการแนะแนวศึกษาต่องานเปิดโลกกว้างทางการศึกษา ณ โรงเรียนเซนต์คราเบรียล จัดขึ้นในเสาร์ที่ 03 ธันวาคม 2561โดยคณะ ICT ได้รับเชิญให้ไปร่วมออกบูธนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย โดยทีมสื่อสารองค์กรได้ร่วมแนะแนวการศึกษา โดยการให้ข้อมูลหลักสูตรของคณะ ชี้แจงรายละเอียดการรับสมัคร ให้แก่ผู้ปกครองและน้องนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นด้วย งานนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อในครั้งนี้มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมกว่า 10 บูธ บรรยากาศโดยรวม บูธของคณะICT ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก มีผู้ปกครองและน้อง ๆ แวะเข้าเยี่ยมชมบูธ และสอบถามข้อมูลของคณะอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อ การเตรียมตัวเพื่อยื่น Portfolio วิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรของคณะ เป็นต้น นอกจากจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสมัครเข้าศึกษาแล้ว ยังประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ปกครองไปแนะนำน้อง ๆ เข้าร่วมงาน ICT Junior Camp ครั้งที่ 11 ที่จะจัดในวันที่ 18-22 มี.ค. 2562 นี้อีกด้วย

Share:
  • 9
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  
    9
    Shares


Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish