ICT มหิดล (MUICT) แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2

งานมหกรรมนิทรรศการแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ “เลือกเรียนในสิ่งที่ใช่ เลือกทำในสิ่งที่ชอบ” ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 จัดขึ้นในวันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 โดยคณะ ICT ได้รับเชิญให้ไปร่วมออกบูธนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย ในครั้งนี้มีสถาบันการศึกษา เข้าร่วมจัดนิทรรศการทั้งภาครัฐและเอกชน รวมกว่า 50 บูธ โดยคณะ ICT ได้ร่วมแนะแนวการศึกษาและให้ข้อมูลหลักสูตรของคณะฯ  พร้อมให้รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครในรอบ ICT รับตรง จัดสอบให้แก่คุณครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 ที่สนใจ แวะเข้าเยี่ยมชมบูธของเรา นอกจากน้อง ๆ จะเข้ามาสอบถามข้อมูลหลักสูตรแล้ว ยังร่วมสแกน QR Code เพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากคณะ ICT อีกด้วย

Share:
  • 9
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  
    9
    Shares


Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish