ICT มหิดล (MUICT) แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนศึกษานารี

       เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 คณะ ICT  มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าบรรยายแนะนำหลักสูตรแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 2 คาบ ของโรงเรียนศึกษานารี นำโดย ดร. เพชร สัจจชลพันธ์ อาจารย์ประจำคณะ ICT และMr. Stephen Smith อาจารย์ชาวต่างชาติ เริ่มด้วยการบรรยายหลักสูตร โดยการแนะนำสาขาวิชาทั้ง 8 สาขา ทุนการศึกษา อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา โอกาสในการฝึกงานในต่างประเทศ และข้อมูลศิษย์เก่าของโรงเรียน นอกจากนี้ยังได้แนะนำรายละเอียดการรับสมัครรอบในรอบ ICT Portfolio อีกด้วย

Share:
  • 9
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  
    9
    Shares


Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand