คณะ ICT แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.ปวิตรา จิรวีรกูล รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน และ ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา เข้าพบ รศ.ดร.วริยา ชินวรรโณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร และชี้แจงข้อมูลการรับสมัครรอบสอบตรงและรอบโควต้า   หลังจากพบท่านผู้อำนวยการ  ดร.ปวิตรา จิรวีรกูล และ ดร.พัฒนาศักดิ์ มงคลวัฒน์ ได้บรรยายหลักสูตรให้แก่นักเรียนที่สนใจฟัง โดยได้อธิบายให้เห็นถึงความสำคัญของด้าน IT    และชี้แจงรายละเอียดการสมัครสอบตรงและการสมัครสอบรอบโควต้า   ระหว่างการบรรยาย นักเรียนให้ความสนใจและตั้งใจฟังเป็นอย่างดี หลังจบการบรรยาย มีนักเรียนบางส่วนเข้ามาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรเพิ่มเติม

 

Share:
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
  1
  Share


Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish