คณะ ICT แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนราชวินิตมัธยม

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ จัดขึ้นวันที่ 11 มกราคม 2561 โดยภายในงานมีสถาบันการศึกษาต่างๆ ร่วมออกบูธประมาณ 20  บูธ  บรรยากาศโดยรวม มีนักเรียนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายรวมถึงครูอาจารย์ ผู้ปกครอง ทยอยเยี่ยมชมบูธอย่างต่อนื่อง โดยมีนักเรียนและผู้ปกครองบางส่วน แวะเข้ามาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะ ICT การสมัครเข้าศึกษา และคุณสมบัติต่างๆ ในรอบการสมัครที่สนใจ เพื่อเป็นข้อมูลและเป็นความรู้ประกอบการตัดสินใจศึกษาต่อในอนาคต

Share:
 • 14
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
  14
  Shares


Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish