คณะ ICT ม.มหิดล ร่วมจัดบูธนิทรรศการ Dek-D’s Admission & Ent 4.0 Fair

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล นำโดย ศ. ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ (รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา) ดร. ศิริเพ็ญ พงษ์ไพเชฐ (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ) และงานสื่อสารองค์กร ได้เดินทางไปร่วมจัดบูธนิทรรศการ Dek-D’s Admission & Ent 4.0 Fair เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร พร้อมกับให้ความรู้ และตอบข้อซักถามแก่นักเรียน และผู้ปกครองที่สนใจ ณ ไบเทค บางนา

งาน Dek-D’s Admission เป็นงานแอดมิชชั่นแฟร์ ของเว็บไซต์ Dek-D กิจกรรมภายในงานมี “Talk Show on Stage” และการแนะแนวการศึกษาโดยสถาบันการศึกษากว่า 100 บูธ โดยบรรยากาศภายในงาน มีผู้ที่เข้าชมงานทั้งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งผู้ปกครองทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ทั้งนี้มีนักเรียน และผู้ปกครองหลายท่านให้ความสนใจคณะ ICT ม.มหิดล เป็นอย่างมาก พร้อมทั้งเข้ามาเยี่ยมชมบูธของคณะ ICT และสอบถามข้อมูลต่างๆ อาทิ การรับสมัครและเนื้อหาหลักสูตร ความแตกต่างของแต่ละ tracks แนวโน้มคะแนนสอบ เกรดเฉลี่ยที่ใช้สมัครสอบ สายอาชีพหลังเรียนจบ ขั้นตอนการสมัครสอบตรง และกำหนดการสมัครสอบ ฯลฯ

Share:
  • 1
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  
    1
    Share


Copyright © 2018. All rights reserved. Faculty of ICT, Mahidol University.

ThailandEnglish