ทีมผู้บริหารคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2564 กับทีมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ทีมผู้บริหารคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2564 กับทีมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล

      วันที่ 22 ธันวาคม 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดี พร้อมด้วยทีมผู้บริหารคณะฯ เข้าพบ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี และทีมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อมอบของอวยพรเนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ประจำปี 2564  ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand