โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Data Analysis and Dashboard with Excel : การวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างแดชบอร์ดด้วย Excel” (Online) รุ่นที่ 2

หลักการและเหตุผล กำหนดการ วิทยากร ลงทะเบียน ชำระเงิน รูปแบบการเรียน Online หลักการและเหตุผล หลักการและเหตุผล หลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านสามารถเปลี่ยนข้อมูลจำนวนมากให้เป็นข้อมูลที่มีมูลค่า และสามารถนำเสนอข้อมูลได้อย่างน่าสนใจ เข้าใจง่าย ช่วยประกอบการตัดสินใจ โดยใช้เครื่องมือขั้นสูงใน Microsoft Excel เช่น PowerQuery, PivotTable และ PivotChart หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้ที่ทำงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล หรือ ผู้ที่มีความสนใจด้านการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลด้วย Excel กำหนดการ กำหนดการ วันที่ 29 – 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. อบรม Online ผ่าน Webex Meetings หัวข้อเนื้อหาการเรียน การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ และ Case Study การเตรียมข้อมูลพื้นฐาน…

EnglishThailand