คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ดร.ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา และรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน คณาจารย์ และนักศึกษารุ่นพี่ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT หลักสูตรนานาชาติ) และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST หลักสูตรไทย) ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Webex Meetings และ Facebook Live

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำให้นักศึกษาใหม่จำนวนทั้งหมด 289 คน แบ่งเป็นนักศึกษาหลักสูตร ICT จำนวน 201 คน และ นักศึกษาหลักสูตร DST จำนวน 88 คน ให้รู้จักคณะฯ คณาจารย์ และรุ่นพี่ให้มากยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรมและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ โดยมีใจความสำคัญว่า “ปัจจุบันการพัฒนาทางเทคโนโลยีส่งผลกับเราทุกคน โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้รูปแบบการใช้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปเป็นแบบวิถีชีวิตความปกติใหม่ หรือ New Normal ด้วยเหตุนี้การพัฒนาทางเทคโนโลยีจึงจำเป็นและมีบทบาทสำคัญต่อการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์มากขึ้น ขอให้นักศึกษาทุกคนตั้งใจเรียน มีความขยันและอดทน รวมถึงดูแลตัวเองด้วยการใส่หน้ากากตลอดเวลาที่ออกจากบ้าน และหมั่นล้างมือบ่อย ๆ สุดท้ายนี้ขอให้นักศึกษามีความสุขในการเรียนที่คณะ ICT มีความสนุกกับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยมหิดล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้พบกันที่ตึกคณะ ICT ม.มหิดล วิทยาเขตศาลายา ในอนาคตอันใกล้นี้แน่นอน”  

กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ได้แก่ การรับชมวิดีโอแนะนำคณะฯ คณาจารย์ และบุคลากรฝ่ายงานการศึกษา การแนะนำหลักสูตร ICT โดย ดร.ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ และ ดร. มรกต เชิดเกียรติกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร ICT การแนะนำหลักสูตร DST โดย ผศ. ดร. ฐิตินันท์ ตันติธรรม และ ดร. ศิริเพ็ญ พงษ์ไพเชฐ อาจารย์ประจำหลักสูตร DST กิจกรรมการสร้างความผูกพันผ่านการเล่นเกม Kahoot เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาใหม่ได้ร่วมสนุก ตอบคำถามชิงรางวัล โดยมี นักศึกษารุ่นพี่เป็นผู้ดำเนินรายการ และในช่วงท้ายของกิจกรรม ดร. ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ ได้ให้เกียรติพูดคุยตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ แก่นักศึกษา และผู้ปกครองที่รับชมผ่านทางระบบออนไลน์

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand