ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

CIMB ASEAN Scholarship 2020

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ปิดความเห็น บน CIMB ASEAN Scholarship 2020

ทุน CIMB ASEAN Scholarsh...   รายละเอียด

ประกาศเลื่อนการจัดงาน MFEC Career Day 2020!!

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์รับสมัครงานจากบริษัทภายนอกปิดความเห็น บน ประกาศเลื่อนการจัดงาน MFEC Career Day 2020!!

คลิปสัมภาษณ์อาษาเฟรมเวิร์ค กับรายการสนทนาสถาบัน เครือข่ายวิทยุสถาบัน

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ปิดความเห็น บน คลิปสัมภาษณ์อาษาเฟรมเวิร์ค กับรายการสนทนาสถาบัน เครือข่ายวิทยุสถาบัน

สัมภาษณ์อาษาเฟรมเวิร์ค ก...   รายละเอียด

โครงการนักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ รุ่นที่ 9

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ปิดความเห็น บน โครงการนักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ รุ่นที่ 9

iCODER ประสบการณ์ดีๆและค...   รายละเอียด

โครงการประกวด Innovation for campus sustainability 2020 (สร้างนวัตกรรมใหม่ให้ยั่งยืน)

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ปิดความเห็น บน โครงการประกวด Innovation for campus sustainability 2020 (สร้างนวัตกรรมใหม่ให้ยั่งยืน)

การประกวด Innovation for...   รายละเอียด

Job & Education Fair #11

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ปิดความเห็น บน Job & Education Fair #11

คณะ ICT ม.มหิดล เปิดหลักสูตร “การเสริมสร้างความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการจัดการ และการใช้งานอย่างมี ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศและระบบรูปภาพทางการแพทย์”

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล เปิดหลักสูตร “การเสริมสร้างความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการจัดการ และการใช้งานอย่างมี ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศและระบบรูปภาพทางการแพทย์”

คณะ ICT ม.มหิดล เปิดหลัก...   รายละเอียด

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.มหิดล ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Brain-Based Learning รุ่นที่ 3

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ปิดความเห็น บน สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.มหิดล ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Brain-Based Learning รุ่นที่ 3

ลงทะเบียน: https://il.ma...   รายละเอียด

ดาวน์โหลด ฟรี! eBook “International Education Expo 2019” จากสำนักงาน ก.พ.

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ปิดความเห็น บน ดาวน์โหลด ฟรี! eBook “International Education Expo 2019” จากสำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราช...   รายละเอียด

เชิญเข้าร่วม พิธีเปิด “We Think Digital” จาก Facebook Thailand

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ปิดความเห็น บน เชิญเข้าร่วม พิธีเปิด “We Think Digital” จาก Facebook Thailand

A better digital world s...   รายละเอียด

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish