ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

BBL Career Day Activity

BBL Career Day Activity ...   รายละเอียด

เปิดรับสมัครแล้ว !! โปรแกรมการอบรม Retraining & Coaching ICT Professionals

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ปิดความเห็น บน เปิดรับสมัครแล้ว !! โปรแกรมการอบรม Retraining & Coaching ICT Professionals

โปรแกรมการอบรม Retrainin...   รายละเอียด

Huawei ICT Job Fair

โอกาสดี…สำหรับคนที...   รายละเอียด

Invitation: The International Diplomacy Forum 2019 – Bangkok, Thailand

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ปิดความเห็น บน Invitation: The International Diplomacy Forum 2019 – Bangkok, Thailand

Invitation to join the I...   รายละเอียด

โครงการ Retraining & Coaching ICT Professionals

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ปิดความเห็น บน โครงการ Retraining & Coaching ICT Professionals

คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล...   รายละเอียด

ประกาศ! รอบ 3 MU – การรับสมัครระบบโควต้า ปีการศึกษา 2562

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ประกาศการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ปิดความเห็น บน ประกาศ! รอบ 3 MU – การรับสมัครระบบโควต้า ปีการศึกษา 2562

NEW! ประกาศรายชื่อผู้มีส...   รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์โครงการ China Study Trip Year 2019 จากบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ปิดความเห็น บน ประชาสัมพันธ์โครงการ China Study Trip Year 2019 จากบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด

โครงการ China Study Trip...   รายละเอียด

กิจกรรมประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก “DIGIFAM AWARDS” กับโครงการ Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง

ข่าวกิจกรรมประกาศ/ประชาสัมพันธ์ปิดความเห็น บน กิจกรรมประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก “DIGIFAM AWARDS” กับโครงการ Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง

ใบสมัคร กติกา   

CIMB ASEAN Scholarship

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ปิดความเห็น บน CIMB ASEAN Scholarship

กิจกรรม Visual Thinking and Storytelling

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ปิดความเห็น บน กิจกรรม Visual Thinking and Storytelling

กิจกรรม Visual Thinking ...   รายละเอียด

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish