ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

Job & Education Fair #11

คณะ ICT ม.มหิดล เปิดหลักสูตร “การเสริมสร้างความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการจัดการ และการใช้งานอย่างมี ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศและระบบรูปภาพทางการแพทย์”

คณะ ICT ม.มหิดล เปิดหลัก...   รายละเอียด

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.มหิดล ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Brain-Based Learning รุ่นที่ 3

ลงทะเบียน: https://il.ma...   รายละเอียด

ดาวน์โหลด ฟรี! eBook “International Education Expo 2019” จากสำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราช...   รายละเอียด

เชิญเข้าร่วม พิธีเปิด “We Think Digital” จาก Facebook Thailand

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ปิดความเห็น บน เชิญเข้าร่วม พิธีเปิด “We Think Digital” จาก Facebook Thailand

A better digital world s...   รายละเอียด

เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย! โครงการ “Tech Career Coaching” โดย Fincybersec Thailand

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ฝึกงานภายในประเทศปิดความเห็น บน เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย! โครงการ “Tech Career Coaching” โดย Fincybersec Thailand

เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ...   รายละเอียด

SECCLO Master’s Programme in Security and Cloud Computing (Erasmus Mundus)

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ปิดความเห็น บน SECCLO Master’s Programme in Security and Cloud Computing (Erasmus Mundus)

รับสมัคร: 25 พฤศจิกายน 2...   รายละเอียด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Thailand Networking Group ครั้งที่ 9 (THNG Camp#9)

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ปิดความเห็น บน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Thailand Networking Group ครั้งที่ 9 (THNG Camp#9)

รายละเอียดโครงการ ประกาศ...   รายละเอียด

South East Asia Postgraduate Business Merit Scholarship of UTS

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ปิดความเห็น บน South East Asia Postgraduate Business Merit Scholarship of UTS

We have a special schola...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร Managing ICT Projects to Success with Kanban

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร Managing ICT Projects to Success with Kanban

คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญเข...   รายละเอียด

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish