ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนธนาคารแห่งประเทศไทย(ทุนแข่งขัน) เพื่อศึกษาระดับปริญญาโท-เอก หรือ ปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2562

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ปิดความเห็น บน การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนธนาคารแห่งประเทศไทย(ทุนแข่งขัน) เพื่อศึกษาระดับปริญญาโท-เอก หรือ ปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2562

ข้อมูลการรับสมัครสอบคัดเ...   รายละเอียด

Thailand Design Creator Competition 2019

รายละเอียดเพิ่มเติม CLIC...   รายละเอียด

MOS Olympic & Thailand Design Creator Competition 2019

รายละเอียดเพิ่มเติม CLIC...   รายละเอียด

MUICT ALUMNI BADMINTON 2018

ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมแข...   รายละเอียด

ประกาศ! รอบ 1 ICT – รับตรง PORTFOLIO ปีการศึกษา 2562

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ประกาศการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ปิดความเห็น บน ประกาศ! รอบ 1 ICT – รับตรง PORTFOLIO ปีการศึกษา 2562

รอบ 1 ICT – รับตรง PORTF...   รายละเอียด

Elevate Experience with Accenture

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ปิดความเห็น บน Elevate Experience with Accenture

 

Juniper NXT Gen 2018

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ปิดความเห็น บน Juniper NXT Gen 2018

รายละเอียดเพิ่มเติม CLIC...   รายละเอียด

สมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของคณะและโรงเรียนในเขตปริมณฑล ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ปิดความเห็น บน สมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของคณะและโรงเรียนในเขตปริมณฑล ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

⇒แบบตอบรับร่วมบริจาคสมทบ...   รายละเอียด

CIMB 3D Conquest

 

ประกาศ! รอบ 7 ICT – รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2561

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ประกาศการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ปิดความเห็น บน ประกาศ! รอบ 7 ICT – รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2561

รอบ 7 ICT – รับตรง...   รายละเอียด

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish