ผลงานและรางวัลนักศึกษา

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561 พร้อมโชว์ผลงาน ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2561

ผลงานและรางวัลนักศึกษาปิดความเห็น บน รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561 พร้อมโชว์ผลงาน ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2561

4 ผลงาน จากคณะ ICT ม.มหิ...   รายละเอียด

Chatbot Hackathon 2017

ผลงานและรางวัลนักศึกษาปิดความเห็น บน Chatbot Hackathon 2017

Chatbot Hackathon 2017 ว...   รายละเอียด

MOS Olympic Thailand Competition 2017

ผลงานและรางวัลนักศึกษาปิดความเห็น บน MOS Olympic Thailand Competition 2017

MOS Olympic Thailand Com...   รายละเอียด

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 (The Nineteenth National Software Contest: NSC 2017)

ผลงานและรางวัลนักศึกษาปิดความเห็น บน การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 (The Nineteenth National Software Contest: NSC 2017)

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอ...   รายละเอียด

IT Princess Award 2010

IT Princess Award 2010 ร...   รายละเอียด

Microsoft Imagine Cup

Microsoft Imagine Cup รา...   รายละเอียด

National Software Contest 2010

ผลงานและรางวัลนักศึกษาปิดความเห็น บน National Software Contest 2010

National Software Contes...   รายละเอียด

Robocode Thailand ICT Contest 2009

ผลงานและรางวัลนักศึกษาปิดความเห็น บน Robocode Thailand ICT Contest 2009

Robocode Thailand ICT Co...   รายละเอียด

SIPA Game Contest 2009

SIPA Game Contest 2009 ว...   รายละเอียด

รางวัลประกายเพชร

ผลงานและรางวัลนักศึกษาปิดความเห็น บน รางวัลประกายเพชร

รางวัลประกายเพชร วันที่จ...   รายละเอียด

  • Upcoming Events

  • คลังเก็บ

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish