อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมา

สัมมนาวิชาการ เรื่อง “HOW TO WRITE HIGH QUALITY PAPERS by IEICE ESS”

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน สัมมนาวิชาการ เรื่อง “HOW TO WRITE HIGH QUALITY PAPERS by IEICE ESS”

อบรมหลักสูตร Agile Project Management to Success with KANBAN (IT636)

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน อบรมหลักสูตร Agile Project Management to Success with KANBAN (IT636)

คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญเข...   รายละเอียด

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Enterprise Architecture การพัฒนาผู้นำดิจิทัล และการใช้เครื่องมือพิมพ์เขียวองค์กรสู่การทำ roadmap องค์กรอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Enterprise Architecture การพัฒนาผู้นำดิจิทัล และการใช้เครื่องมือพิมพ์เขียวองค์กรสู่การทำ roadmap องค์กรอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2

โครงการหลักสูตรอบรมการใช้งานโปรแกรม Scratch เพื่อการเรียนการสอนสำหรับครูระดับประถมศึกษา (Train-the-Trainer)

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน โครงการหลักสูตรอบรมการใช้งานโปรแกรม Scratch เพื่อการเรียนการสอนสำหรับครูระดับประถมศึกษา (Train-the-Trainer)

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Getting Start with OpenCV for Image Processing”

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Getting Start with OpenCV for Image Processing”

หลักสูตรอบรม Data Science and Big Data Analytics (IT655)

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน หลักสูตรอบรม Data Science and Big Data Analytics (IT655)

Link at:  https://www2.i...   รายละเอียด

การประชุมวิชาการนานาชาติ “The IoT Security Forum in Bangkok 2020”

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน การประชุมวิชาการนานาชาติ “The IoT Security Forum in Bangkok 2020”

ด้วยคณะ ICT ม.มหิดล ร่วม...   รายละเอียด

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Enterprise Architecture การพัฒนาผู้นำดิจิทัล และการใช้เครื่องมือพิมพ์เขียวองค์กรสู่การทำ Roadmap องค์กรอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Enterprise Architecture การพัฒนาผู้นำดิจิทัล และการใช้เครื่องมือพิมพ์เขียวองค์กรสู่การทำ Roadmap องค์กรอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1

โครงการแข่งขันไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ระดับนักศึกษา (STDiO CTF Competition) ประจำปี 2563

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน โครงการแข่งขันไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ระดับนักศึกษา (STDiO CTF Competition) ประจำปี 2563

สัมมนาวิชาการ เรื่อง “Café SERU#4 – Artificial Intelligence and Software Engineering (AI4SE and SE4AI)”

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน สัมมนาวิชาการ เรื่อง “Café SERU#4 – Artificial Intelligence and Software Engineering (AI4SE and SE4AI)”

  • Upcoming Events

  • คลังเก็บ

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish