อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมา

Tech Talk ครั้งที่ 2

👍 Cryptocurrency and Blo...   รายละเอียด

หลักสูตร Agile Software Development

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน หลักสูตร Agile Software Development

คณะ ICT ม.มหิดล เปิดอบรม...   รายละเอียด

Retraining & Coaching ICT Professionals (TT101, IT641, IT661)

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน Retraining & Coaching ICT Professionals (TT101, IT641, IT661)

TT101: TechTalk IT641: A...   รายละเอียด

โครงการอบรมการใช้งานโมเดลการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) รุ่นที่ 2

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน โครงการอบรมการใช้งานโมเดลการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) รุ่นที่ 2

คณะ ICT ม.มหิดล จัดกิจกรรม Tech Talk ใน 2 หัวข้อที่มาแรงที่สุดในขณะนี้

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล จัดกิจกรรม Tech Talk ใน 2 หัวข้อที่มาแรงที่สุดในขณะนี้

👍 Libra: Cryptocurrency ...   รายละเอียด

โครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ หลักสูตร การออกแบบ และจัดทำ Infographics เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ในองค์กร ด้วย Piktochart และ PREZI รุ่นที่ 24

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน โครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ หลักสูตร การออกแบบ และจัดทำ Infographics เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ในองค์กร ด้วย Piktochart และ PREZI รุ่นที่ 24

Graphic Design for Social Media with Photoshop & Illustrator CC

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน Graphic Design for Social Media with Photoshop & Illustrator CC

2019 Thai Community of Practice Workshop on Enterprise Architecture

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน 2019 Thai Community of Practice Workshop on Enterprise Architecture

 

Retraining & Coaching ICT Professionals (IT631, IT651)

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน Retraining & Coaching ICT Professionals (IT631, IT651)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Data Acquisition and Visual-Analytics

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Data Acquisition and Visual-Analytics

  • Upcoming Events

  • คลังเก็บ

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish