ข่าวกิจกรรม

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร หลักสูตร Creative Technology ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมคณะ ICT

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร หลักสูตร Creative Technology ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมคณะ ICT

     เมื่อวันที่ 6 พฤศจิ...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมเป็นวิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับสำนักงานอธิการบดี (PDPA for OSM)” ให้กับบุคลากรในหน่วยงานสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมเป็นวิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับสำนักงานอธิการบดี (PDPA for OSM)” ให้กับบุคลากรในหน่วยงานสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

      วันที่ 6 พฤศจิกายน...   รายละเอียด

Professor Dr. Peter Haddawy จาก ICT มหิดล ได้รับเกียรติเป็นประธานและองค์ปาฐกในการประชุมวิชาการ AIEE 2021

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยปิดความเห็น บน Professor Dr. Peter Haddawy จาก ICT มหิดล ได้รับเกียรติเป็นประธานและองค์ปาฐกในการประชุมวิชาการ AIEE 2021

Professor Dr. Peter Hadd...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดพิธีเปิดงานมหิดลวิชาการ เปิดบ้านคณะ ICT ประจำปี 2563 (MUICT Open House 2020)

ข่าวกิจกรรมภาพกิจกรรมนักศึกษาปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดพิธีเปิดงานมหิดลวิชาการ เปิดบ้านคณะ ICT ประจำปี 2563 (MUICT Open House 2020)

       วันที่ 2 พฤศจิกาย...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับ ดีป้า เสริมทักษะ Cyber Security สร้าง White Hackers ผ่านหลักสูตร “การพัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์”

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับ ดีป้า เสริมทักษะ Cyber Security สร้าง White Hackers ผ่านหลักสูตร “การพัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์”

     วันที่ 31 ตุลาคม 25...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เข้ารับรางวัลเกียรติบัตรดีเด่นปีที่4 สถานศึกษาปลอดภัยประจำปี 2563 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ข่าวกิจกรรมผลงานและรางวัลบุคลากรปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เข้ารับรางวัลเกียรติบัตรดีเด่นปีที่4 สถานศึกษาปลอดภัยประจำปี 2563 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

     เมื่อวันที่ 30 ตุลา...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ณ วัดนวลนรดิศ วรวิหาร

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ณ วัดนวลนรดิศ วรวิหาร

    เมื่อวันที่ 30 ตุลาค...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ให้การต้อนรับทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและติดตาม ผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA – Visit) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ให้การต้อนรับทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและติดตาม ผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA – Visit) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

      วันที่ 29 ตุลาคม 2...   รายละเอียด

คณบดีคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมแสดงความยินดีกับ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT)  และ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล (MB) ในพิธีเปิด ศูนย์ร่วมคิดพาณิชย์นวัตกรรม (Mahidol Industry Connection Center : MICC) และ MaSHARES Co-working Space

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณบดีคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมแสดงความยินดีกับ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT)  และ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล (MB) ในพิธีเปิด ศูนย์ร่วมคิดพาณิชย์นวัตกรรม (Mahidol Industry Connection Center : MICC) และ MaSHARES Co-working Space

     วันที่ 28 ตุลาคม 25...   รายละเอียด

บุคลากรคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมนำเสนอผลงานจากการบูรณาการพัฒนางานประจำต่อยอดสู่งานวิจัย (R2R) ในงาน The 5th International Conference on Information Technology (InCIT2020)

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยปิดความเห็น บน บุคลากรคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมนำเสนอผลงานจากการบูรณาการพัฒนางานประจำต่อยอดสู่งานวิจัย (R2R) ในงาน The 5th International Conference on Information Technology (InCIT2020)

     ระหว่างวันที่ 21- 2...   รายละเอียด

  • Upcoming Events

  • คลังเก็บ

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand