ข่าวกิจกรรม

คณะICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม Special Talk “Mobile Application Development” ร่วมกับบริษัท MFEC

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม Special Talk “Mobile Application Development” ร่วมกับบริษัท MFEC

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 256...   รายละเอียด

คณะICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรมเรื่อง “การจัดทำเอกสารหอจดหมายเหตุฯ”

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรมเรื่อง “การจัดทำเอกสารหอจดหมายเหตุฯ”

      วันอังคารที่ 25 กุ...   รายละเอียด

คณะICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการสัมมนา “HOW TO WRITE A QUALITY PAPER” by IEICE ESS

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน คณะICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการสัมมนา “HOW TO WRITE A QUALITY PAPER” by IEICE ESS

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพัน...   รายละเอียด

7 นักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล ได้รับทุนการศึกษาโครงการ “ทุนมูลนิธิอาโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดี มีศักยภาพเป็นเลิศ” (Ajnomoto Talent Scholarship) ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน 7 นักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล ได้รับทุนการศึกษาโครงการ “ทุนมูลนิธิอาโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดี มีศักยภาพเป็นเลิศ” (Ajnomoto Talent Scholarship) ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ...   รายละเอียด

ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดงาน The 2020 11th ICT Senior Project Annual Poster Exhibition and Conference (ICT SP-APEC2020)

ข่าวกิจกรรมภาพกิจกรรมนักศึกษาปิดความเห็น บน ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดงาน The 2020 11th ICT Senior Project Annual Poster Exhibition and Conference (ICT SP-APEC2020)

เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพ...   รายละเอียด

ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม ICT Buddy 2020

ข่าวกิจกรรมภาพกิจกรรมนักศึกษาปิดความเห็น บน ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม ICT Buddy 2020

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่อง Enterprise Architecture การพัฒนาผู้นำดิจิทัล และการใช้เครื่องมือพิมพ์เขียวองค์กรสู่การทำ Roadmap องค์กรอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่อง Enterprise Architecture การพัฒนาผู้นำดิจิทัล และการใช้เครื่องมือพิมพ์เขียวองค์กรสู่การทำ Roadmap องค์กรอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ...   รายละเอียด

คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2563 “รัก ณ มหิดลเกมส์ (LOVE @Mahidol Game 2020)”

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2563 “รัก ณ มหิดลเกมส์ (LOVE @Mahidol Game 2020)”

     วันศุกร์ที่ 14 กุมภ...   รายละเอียด

7 ทีม ICT มหิดล (ICT Mahidol) เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (NSC 2020)

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน 7 ทีม ICT มหิดล (ICT Mahidol) เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (NSC 2020)

     วันศุกร์ที่ 14 กุมภ...   รายละเอียด

คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการหลักสูตรอบรมการใช้งานโปรแกรม Scratch เพื่อการเรียนการสอนสำหรับครูระดับประถมศึกษา (Train-the-Trainer)

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการหลักสูตรอบรมการใช้งานโปรแกรม Scratch เพื่อการเรียนการสอนสำหรับครูระดับประถมศึกษา (Train-the-Trainer)

        ระหว่างวันที่ 12...   รายละเอียด

  • Upcoming Events

  • คลังเก็บ

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand