ข่าวกิจกรรม

อาจารย์ และบุคลากร ICT มหิดล (MUICT) คว้า 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง จากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ครั้งที่ 38 หรือ “ขุนเลเกมส์”

ข่าวกิจกรรมผลงานและรางวัลบุคลากรปิดความเห็น บน อาจารย์ และบุคลากร ICT มหิดล (MUICT) คว้า 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง จากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ครั้งที่ 38 หรือ “ขุนเลเกมส์”

อาจารย์ และบุคลากรคณะเทค...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) ร่วมพิธีทำบุญบวงสรวงศาลเจ้าพ่อขุนทุ่ง ประจำปี 2562

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) ร่วมพิธีทำบุญบวงสรวงศาลเจ้าพ่อขุนทุ่ง ประจำปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาค...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) ร่วมพิธีถวายมหาสังฆทาน ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) ร่วมพิธีถวายมหาสังฆทาน ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 เมื่อวันพุธที่ 29 พฤษภา...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) ร่วมกับ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูลอัจฉริยะ Smart Sustainability Program-SSP

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) ร่วมกับ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูลอัจฉริยะ Smart Sustainability Program-SSP

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 256...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) ร่วมกับ CDG Code Their Dreams จัดกิจกรรมเรียนรู้ด้าน Coding ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) ร่วมกับ CDG Code Their Dreams จัดกิจกรรมเรียนรู้ด้าน Coding ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม ...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) จัดโครงการอบรมพร้อมสอบวัดความรู้และทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2013 ตามมาตรฐานสากล  MOS-Excel 2013

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดโครงการอบรมพร้อมสอบวัดความรู้และทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2013 ตามมาตรฐานสากล  MOS-Excel 2013

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและก...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) ร่วมงานครบรอบ 72 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) ร่วมงานครบรอบ 72 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาค...   รายละเอียด

ICT มหิดล (ICT) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และกลุ่มบริษัทในเครือซีดีจี และกลุ่มบริษัทในเครือจีเอเบิล

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (ICT) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และกลุ่มบริษัทในเครือซีดีจี และกลุ่มบริษัทในเครือจีเอเบิล

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 256...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะ ICT ครบรอบ 10 ปี “10th Years MUICT Code the Future”

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะ ICT ครบรอบ 10 ปี “10th Years MUICT Code the Future”

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน ICT ณ ประเทศญี่ปุ่น

ข่าวกิจกรรมฝึกงาน / โครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน ICT ณ ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2...   รายละเอียด

  • Upcoming Events

  • คลังเก็บ

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish