ข่าวกิจกรรม

คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดงานอบรมแนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจสอบราคากลาง และข้อสังเกตจากการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง)

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดงานอบรมแนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจสอบราคากลาง และข้อสังเกตจากการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง)

       วันพฤหัสบดีที่ 22...   รายละเอียด

คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) ให้การต้อนรับอาจารย์ และคณะนักเรียนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมคณะ ICT

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) ให้การต้อนรับอาจารย์ และคณะนักเรียนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมคณะ ICT

          เมื่อวันพฤหัสบ...   รายละเอียด

คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมประชุมเชียร์-สอนน้องร้องเพลง (Stand Cheer 2019) ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวกิจกรรมภาพกิจกรรมนักศึกษาปิดความเห็น บน คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมประชุมเชียร์-สอนน้องร้องเพลง (Stand Cheer 2019) ประจำปีการศึกษา 2562

ในระหว่างวันที่ 19 สิงหา...   รายละเอียด

ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับบริษัท Line Developers Thailand จัดกิจกรรม “LINE API Workshop” ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ICT

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับบริษัท Line Developers Thailand จัดกิจกรรม “LINE API Workshop” ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ICT

       เมื่อวันพุธที่ 21...   รายละเอียด

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) พร้อมกับศิษย์เก่า CS และศิษย์เก่า ICT ร่วมเปิดร้าน “I See Tea” ณ หน้าตึก คณะ ICT ม.มหิดล

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) พร้อมกับศิษย์เก่า CS และศิษย์เก่า ICT ร่วมเปิดร้าน “I See Tea” ณ หน้าตึก คณะ ICT ม.มหิดล

       วันที่ 19 สิงหาคม...   รายละเอียด

ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย “ICT MASTERS from Wonders to Winners 2019” ให้แก่บุคลากร ICT

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย “ICT MASTERS from Wonders to Winners 2019” ให้แก่บุคลากร ICT

       เมื่อวันพฤหัสบดีท...   รายละเอียด

ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมจัดการประชุม “International Symposium on ICT in Medicine and Public Health: Perspectives from AI and Cognitive Science”

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยปิดความเห็น บน ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมจัดการประชุม “International Symposium on ICT in Medicine and Public Health: Perspectives from AI and Cognitive Science”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ส...   รายละเอียด

นักศึกษาคณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมนำเสนอผลงานในกิจกรรม “MU SDGs Talk” ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน นักศึกษาคณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมนำเสนอผลงานในกิจกรรม “MU SDGs Talk” ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยมหิดล

       เมื่อวันพฤหัสบดีท...   รายละเอียด

ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับ “กลุ่มบริษัทซีดีจี” จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงดิจิทัลของชุมชนคลองมหาสวัสดิ์

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับ “กลุ่มบริษัทซีดีจี” จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงดิจิทัลของชุมชนคลองมหาสวัสดิ์

       เมื่อวันพุธที่ 14...   รายละเอียด

ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวกิจกรรมภาพกิจกรรมนักศึกษาปิดความเห็น บน ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

       เมื่อวันพุธที่ 14...   รายละเอียด

  • Upcoming Events

  • คลังเก็บ

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand