ข่าวกิจกรรม

ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดงานพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ประจำปี2562

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดงานพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ประจำปี2562

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 25...   รายละเอียด

ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม Salaya Tour ประจำปีการศึกษา 2562 (Salaya Tour 2019)

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม Salaya Tour ประจำปีการศึกษา 2562 (Salaya Tour 2019)

       วันศุกร์ที่ 9 สิง...   รายละเอียด

ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมจัดนิทรรศการในงาน “มหิดล-วันแม่” ประจำปี 2562

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมจัดนิทรรศการในงาน “มหิดล-วันแม่” ประจำปี 2562

       วันศุกร์ที่ 9 สิง...   รายละเอียด

ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

       เมื่อวันพฤหัสบดีท...   รายละเอียด

ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดงาน TECH TALK หัวข้อ “Libra: Cryptocurrency by Facebook” และ “Startup Secrets, from Failure to Success”

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดงาน TECH TALK หัวข้อ “Libra: Cryptocurrency by Facebook” และ “Startup Secrets, from Failure to Success”

      ในยุคที่ไอทีและเทค...   รายละเอียด

ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการอบรมสำหรับบุคลากร ICT หลักสูตร “การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วย HEX”

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการอบรมสำหรับบุคลากร ICT หลักสูตร “การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วย HEX”

       เมื่อวันอังคารที่...   รายละเอียด

ICT มหิดล (ICT Mahidol) มอบของที่ระลึก แก่ รศ.ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย เนื่องในโอกาสการมาบรรยายการประชุมวิชาการนานาชาติ CSEIT 2019 ครั้งที่ 10

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (ICT Mahidol) มอบของที่ระลึก แก่ รศ.ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย เนื่องในโอกาสการมาบรรยายการประชุมวิชาการนานาชาติ CSEIT 2019 ครั้งที่ 10

       วันจันทร์ที่ 5 สิ...   รายละเอียด

ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย หลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้น” และกิจกรรมงาน Happy Safety Day ประจำปี 2562

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย หลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้น” และกิจกรรมงาน Happy Safety Day ประจำปี 2562

       วันจันทร์ที่ 5 สิ...   รายละเอียด

ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม ESC Camp 2019 (Engineering, Creativity, and Strategy) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

ข่าวกิจกรรมภาพกิจกรรมนักศึกษาปิดความเห็น บน ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม ESC Camp 2019 (Engineering, Creativity, and Strategy) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

       ในระหว่างวันที่ 1...   รายละเอียด

ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานของนักศึกษา ณ งาน KBTG Internship Bootcamp 2019: Final Presentation

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานของนักศึกษา ณ งาน KBTG Internship Bootcamp 2019: Final Presentation

       วันที่ 1 สิงหาคม ...   รายละเอียด

  • Upcoming Events

  • คลังเก็บ

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand