ข่าวกิจกรรม

ICT มหิดล (MUICT) จัดการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ประจำปี 2561 “ICT MASTERS from Wonders to Winners 2018″

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ประจำปี 2561 “ICT MASTERS from Wonders to Winners 2018″

เมื่อวันอังคารที่ 25 กัน...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2561

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2561

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน ...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) ร่วมงาน ดุริยางค์ศิลป์ฉลองวันสถาปนา เชื่อมสายสัมพันธ์ 24 ปี

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) ร่วมงาน ดุริยางค์ศิลป์ฉลองวันสถาปนา เชื่อมสายสัมพันธ์ 24 ปี

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กันย...   รายละเอียด

บัณฑิตคณะ ICT มหิดล (MUICT) เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน บัณฑิตคณะ ICT มหิดล (MUICT) เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ก...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) เข้ารับมอบประกาศนียบัตร ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน ประจำปี 2561”

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) เข้ารับมอบประกาศนียบัตร ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน ประจำปี 2561”

เมื่อวันพุธที่ 19 กันยาย...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) จัดกิจกรรมประกวดดาว-เดือน คณะ ICT ประจำปีการศึกษา 2561 (Freshy Boy & Girl 2018)

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดกิจกรรมประกวดดาว-เดือน คณะ ICT ประจำปีการศึกษา 2561 (Freshy Boy & Girl 2018)

วันพุธที่ 19 กันยายน 256...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) จัดโครงการประชุมเชียร์ สอนน้องร้องเพลง (Stand Cheer 2018) ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดโครงการประชุมเชียร์ สอนน้องร้องเพลง (Stand Cheer 2018) ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กันย...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กันย...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) ร่วมพิธีไหว้ครูสำหรับนักศึกษาใหม่ ม.มหิดล ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) ร่วมพิธีไหว้ครูสำหรับนักศึกษาใหม่ ม.มหิดล ประจำปีการศึกษา 2561

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยาย...   รายละเอียด

ICT มหิดล จัดงานประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัณฑิตศึกษา และพิธีปิดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน ICT ประจำปีการศึกษา 2561 (Enrich your experience, Enhance your future)

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล จัดงานประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัณฑิตศึกษา และพิธีปิดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน ICT ประจำปีการศึกษา 2561 (Enrich your experience, Enhance your future)

วันพุธที่ 12 กันยายน 256...   รายละเอียด

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish