ข่าวกิจกรรม

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับบริษัท MFEC จัด Online Seminar เรื่อง “Using Flutter Programming to Develop Mobile Application # Round 2”

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับบริษัท MFEC จัด Online Seminar เรื่อง “Using Flutter Programming to Develop Mobile Application # Round 2”

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ค...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) รับการตรวจประเมิน จากบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) รับการตรวจประเมิน จากบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ค...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) บริจาคคอมพิวเตอร์ ให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) บริจาคคอมพิวเตอร์ ให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน

วันที่ 5 มิถุนายน 2564 ค...   รายละเอียด

สมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

ข่าวกิจกรรมข่าวศิษย์เก่าปิดความเห็น บน สมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

วันที่ 5 มิถุนายน 2564 ส...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ Admission ในรูปแบบออนไลน์

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ Admission ในรูปแบบออนไลน์

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 ค...   รายละเอียด

ICT ม.มหิดล จัดพิธีเปิด “โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน ICT ประจำปีการศึกษา 2563”

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT ม.มหิดล จัดพิธีเปิด “โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน ICT ประจำปีการศึกษา 2563”

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม ...   รายละเอียด

ทีมสร้างสุขคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม “Online Bingo No COVID”

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ทีมสร้างสุขคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม “Online Bingo No COVID”

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ท...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท เมจิกซอฟท์แวร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท เมจิกซอฟท์แวร์ (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ด...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท เอ โฮสต์ จำกัด

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท เอ โฮสต์ จำกัด

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ด...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะฯ และจัดกิจกรรมธรรมะบรรยาย เนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะฯ และจัดกิจกรรมธรรมะบรรยาย เนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ด...   รายละเอียด

  • Upcoming Events

  • คลังเก็บ

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand