ข่าวกิจกรรม

ICT มหิดล (MUICT) ร่วมแสดงความยินดีในงานวันกตัญญูและวันสถาปนาวิทยาลัยศาสนศึกษา ม.มหิดล เนื่องในโอกาส ครบรอบ 21 ปี

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) ร่วมแสดงความยินดีในงานวันกตัญญูและวันสถาปนาวิทยาลัยศาสนศึกษา ม.มหิดล เนื่องในโอกาส ครบรอบ 21 ปี

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 สิงห...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) จัดโครงการสนับสนุนความสัมพันธ์น้องพี่และส่งเสริมความเข้าใจด้าน i-ICT Breeds STAR Core Values ประจำปีการศึกษา 2561 (Salaya Tour 2018)

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดโครงการสนับสนุนความสัมพันธ์น้องพี่และส่งเสริมความเข้าใจด้าน i-ICT Breeds STAR Core Values ประจำปีการศึกษา 2561 (Salaya Tour 2018)

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2...   รายละเอียด

ICT (MUICT) มหิดล ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2561 (Thailand Research Expo 2018)

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยปิดความเห็น บน ICT (MUICT) มหิดล ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2561 (Thailand Research Expo 2018)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 ส...   รายละเอียด

คณะICT ม.มหิดล ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานและแนวทางการบูรณาการข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลในการประชุมเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนการดำเนินงานบูรณาการข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะICT ม.มหิดล ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานและแนวทางการบูรณาการข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลในการประชุมเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนการดำเนินงานบูรณาการข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 สิ...   รายละเอียด

ICT (MUICT) มหิดล ร่วมแสดงความยินดีในงานครบรอบ 32 ปี วันคล้ายวันสถาปนาหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT (MUICT) มหิดล ร่วมแสดงความยินดีในงานครบรอบ 32 ปี วันคล้ายวันสถาปนาหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 สิ...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) ร่วมพิธีเปิดและชมผลงาน “การสร้างนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัย และการจัดการความรู้ของกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ครั้งที่ 7”

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) ร่วมพิธีเปิดและชมผลงาน “การสร้างนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัย และการจัดการความรู้ของกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ครั้งที่ 7”

เมื่อวันพุธที่ 8 สิงหาคม...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2...   รายละเอียด

ICT มหิดล ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 25...   รายละเอียด

ICT มหิดล จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561 และจัดเสวนา “MUICT เรียนได้ใช้จริงใน Thailand 4.0”

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561 และจัดเสวนา “MUICT เรียนได้ใช้จริงใน Thailand 4.0”

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 สิงหา...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) ร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานของนิสิตนักศึกษาฝึกงานในงาน “KBTG Internship Bootcamp 2018: The Final Presentation”

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) ร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานของนิสิตนักศึกษาฝึกงานในงาน “KBTG Internship Bootcamp 2018: The Final Presentation”

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 25...   รายละเอียด

  • Upcoming Events

  • คลังเก็บ

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand