หลักสูตรอบรม Data Science and Big Data Analytics (IT655)

30 มกราคม 2020 to 31 มกราคม 2020 09.00 น. - 16.00 น.

Link at:  https://www2.ict.mahidol.ac.th/retraining/CourseList.aspx

Share:
  • 9
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  
    9
    Shares

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish