สัมมนาวิชาการ เรื่อง “HOW TO WRITE HIGH QUALITY PAPERS by IEICE ESS”

24 กุมภาพันธ์ 2020 13.30 - 16.00

กำหนดการ

The following is the seminar program :
“HOW TO WRITE QUALITY PAPERS by IEICE ESS”
Monday 24 February 2020, 13.30 – 16.00
Room IT405, ICT Building, Mahidol University (Salaya Campus)

13:00 – 13:30 Registration
13:30 – 14:10 Title: How to write a “quality paper” for international journal publication.

Lecturer:  Prof. Takao Onoye, Vice-President, Osaka University, Japan

Chair of IEEE Japan Council

14:10 – 14:50 Title:   IEICE Editorial and Review System
Lecturer:  Prof. Akira Taguchi, Dean, Tokyo City University, Japan
President of IEICE ESS
14:50 – 15:00 —— break time (10minutes) ——-
15:00 – 15:40 Title:  How to write a revised paper when a paper is conditionally accepted or rejected.

Lecturer:  Prof. Yoshikazu Miyanaga, Director, Hokkaido University, Japan Auditor of IEICE

15:40 – 16:00 Open Forum

วิทยากร

Prof. Takao Onoye
Ohsaka University, Japan

Prof. Akira Taguchi
Tokyo City University, Japan

Prof. Yoshikazu Miyanaga
Hokkaido University, JapanShare:
  • 9
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  
    9
    Shares

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish