คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

วันที่ 15 กันยายน 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ดร.พิสิฐ ไพรวัฒนา อาจารย์ประจำคณะ ICT เข้าบรรยายแนะนำหลักสูตร แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง การบรรยายเริ่มต้นด้วยการกล่าวถึงความสำคัญทางด้าน IT การแนะนำคณะ ICT การเรียนการสอนในแต่ละชั้นปี สาขาวิชา 8 tracks กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมการแข่งขันต่าง ๆ ทางด้าน IT ทุนการศึกษา โอกาสไปฝึกงานต่างประเทศ อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา เงินเดือนเฉลี่ยของบัณฑิตหลังสำเร็จการศึกษา และการรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2564 โดยเฉพาะการเตรียมตัวสมัครรอบ ICT Portfolio ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจและตั้งใจฟังการบรรยายเป็นอย่างดี

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  • 9
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  
    9
    Shares


Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand