ICT มหิดล (MUICT) แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

นิทรรศการแนะแนวศึกษาต่อโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 โดยคณะ ICT ได้รับเชิญให้ไปร่วมออกบูธนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย นำโดยอาจารย์ภัทรพร แสงอรุณศิลป์ อาจารย์ประจำคณะ ทีมสื่อสารองค์กร และนักศึกษาคณะ ICT ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ร่วมแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่ผู้ปกครองและน้องๆด้วย งานนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อในครั้งนี้มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมกว่า 20 บูธ บรรยากาศโดยรวม บูธของคณะICT ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก มีนักเรียนและผู้ปกครองแวะเข้าเยี่ยมชมบูธ และสอบถามข้อมูลของคณะอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังมีนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อรอบที่1 ICT – รับตรง Portfolio เข้ามาทักทาย และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับบูธของคณะ นอกจากจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสมัครเข้าศึกษาแล้ว ยังประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้น้องไปร่วมงาน Open House ที่จะจัดในวันที่ 2-3 พ.ย. 2561 นี้อีกด้วย

Share:
  • 9
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  
    9
    Shares


Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish