ICT มหิดล (MUICT) แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนศึกษานารี

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล ได้เข้าแนะแนวการศึกษาให้แก่นักเรียน โรงเรียนศึกษานารี จำนวน 2 ชั่วโมง ก่อนเริ่มบรรยายมีกิจกรรมเล่นเกมส์ชิงรางวัล จากนั้นเริ่มการบรรยายแนะนำหลักสูตรให้แก่น้องๆ โดยอาจารย์ประจำคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบไปด้วย ดร. ปวิตรา จิรวีรกูล และ Mr. Stephen Smith ซึ่งการบรรยายเป็นการแนะนำมหาวิทยาลัย หลักสูตรคณะ ICT รายละเอียดการเรียนในแต่ละชั้นปี สาขาวิชา 8 tracks ทุนการศึกษา อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา โอกาสการฝึกงานในต่างประเทศ และรายได้ รวมไปถึงรอบการสมัครเข้าศึกษาของปีการศึกษา 2562 ปิดท้ายด้วย Presentation ศิษย์เก่า ร.ร.ศึกษานารี ที่กำลังศึกษาและจบการศึกษาจากคณะ ICT หลังจบการบรรยาย มีนักเรียนสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัคร และการใช้ภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัย

Share:
  • 9
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  
    9
    Shares


Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish