ICT มหิดล (MUICT) แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนนานาชาติ NIST

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 คณะ ICT ม.มหิดล นำโดย Mr. Stephen Smith อาจารย์ประจำคณะ ICT พร้อมด้วยบุคลากรจากงานสื่อสารองค์กร เข้าร่วมนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนนานาชาติ NIST  ซึ่งจัดขึ้นเพื่อแนะนำมหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย  โดยภายในงานมีสถาบันการศึกษาต่างๆ ร่วมออกบูธนิทรรศการกว่า 40 บูธ บรรยากาศโดยรวม มีนักเรียน ครูแนะแนว และผู้ประสานงานจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ เข้ามาสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายละเอียดหลักสูตรการเรียนการสอน สาขาวิชาต่างๆ ที่คณะเปิดสอน บรรยากาศการเรียนการสอน รวมทั้งสอบถามเกี่ยวกับการรับสมัครรอบ International Admission

 

Share:
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
  1
  Share


Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish