ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน/นักศึกษาฝึกงาน บริษัท ไวซ ซอฟท์ จำกัด

ฝึกงานภายในประเทศรับสมัครงานจากบริษัทภายนอกปิดความเห็น บน ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน/นักศึกษาฝึกงาน บริษัท ไวซ ซอฟท์ จำกัด

บริษัท ไวซ ซอฟท์ จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้คำปรึกษาและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับลูกค้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน (เป็นบริษัทในเครือบริษัท Loxlay Thailand) มีความประสงค์จะรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี นักศึกษาปริญญาโท รวมถึงนักศึกษาฝึกงาน ที่มีความสามารถ และความสนใจงานทางด้าน IT เพื่อเข้ามาร่วมงานในตำแหน่งงานต่างๆ กับบริษัทฯ

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.wisesoft.co.th

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร 02-012-4290 ต่อ 110

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish