อาจารย์ MUICT ให้การบรรยายเรื่อง Agile/Scrum with ISO/IEC 29110

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยปิดความเห็น บน อาจารย์ MUICT ให้การบรรยายเรื่อง Agile/Scrum with ISO/IEC 29110

เมื่อวันเสาร์ ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562 ผศ. ดร. ธันวดี สุเนตนันท์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (MUICT) ได้บรรยายเรื่อง Agile/Scrum with ISO/IEC 29110 ให้กับบริษัทขนาดเล็ก (Very Small Entities) ที่เข้าร่วมโครงการปรับปรุงกระบวนการทางด้านซอฟต์แวร์ ISO/IEC29110 ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (F.T.I)

ขอขอบคุณภาพและข่าวจาก ผศ. ดร. ธันวดี สุเนตนันท์

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand