บริษัท อีทัช จำกัด ในเครือมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยขอรับนักศึกษาฝึกงานประสบการณ์วิชาชีพ

ฝึกงานภายในประเทศปิดความเห็น บน บริษัท อีทัช จำกัด ในเครือมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยขอรับนักศึกษาฝึกงานประสบการณ์วิชาชีพ

บริษัท อีทัช จำกัด เป็นบริษัทในการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ก่อตั้งขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง Alibaba.com ขอรับนักศึกษาฝึกงานประสบการณ์วิชาชีพ ในตำแหน่งต่อไปนี้

  • E-commerce Business Consultant
  • Service Team

ติดต่อ: คุณนัฐพล แย้มงาม โทร 02-697-6156

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish