ประกาศรับสมัครงานจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์รับสมัครงานจากบริษัทภายนอกปิดความเห็น บน ประกาศรับสมัครงานจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ประกาศรับสมัครงานจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร จำนวนรวม 10 อัตรา

1.สายงานตรวจสอบภายใน

2.สายงานกำกับกิจการพลังงาน

3.สายงานบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

4.สายงานสนับสนุนองค์กร

ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร CLICK

ติดต่อ ฝ่ายบริหารงานองค์กร ส่วนบริหารงานบุคคล โทร. 02-207-3599 ต่อ 713 และ 743  โทรสาร 02-207-3506

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.erc.or.th

Share:
  • 1
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  
    1
    Share

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand