ทีม !IsCaptured นักศึกษา ICT มหิดล เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายในการแข่งขัน Hacking Contest 2019

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ทีม !IsCaptured นักศึกษา ICT มหิดล เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายในการแข่งขัน Hacking Contest 2019

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ทีม !IsCaptured ประกอบด้วย นายวีรวัฒน์ ภาวนาวิวัฒน์, นายดาวิด ชูเศรษฐการ และนายปฏิพล สุวรรณบล โดยมี ดร. กรินทร์ สุมังคะโยธิน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายในการแข่งขัน Hacking Contest 2019 โดยจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมถึงความตระหนักด้านความปลอดภัยทางระบบ Cyber ปลุกกระแสความสนใจในระบบความปลอดภัยทางด้าน Cybersecurity โดยบริษัท SOSECURE ร่วมมือกับบริษัท MFEC และผู้สสนับสนุนอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งจัดขึ้น ณ SJ Infinite One Business Complex | Chatuchak สำนักงาน MFEC Public Company Limited | Floor 11

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish