คณาจารย์ และนักศึกษา ICT มหิดล (MUICT) เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จำกัด

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณาจารย์ และนักศึกษา ICT มหิดล (MUICT) เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จำกัด
เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 รศ.ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์ ที่ปรึกษาอาวุโสคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์สนิท แสงเหลา และนายกิตติคุณ ทองกัญชร พร้อมด้วยนักศึกษาของคณะฯ เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จำกัด โดยได้รับการต้อนรับอย่างดี จากผู้บริหารของบริษัทฯ นำโดย คุณโอฬาร วัฒนาสว่าง กรรมการผู้จัดการ และดร.สมชาติ ฟักเขียว ผู้อำนวยการ ด้าน CA/Application รวมถึงทีมผู้พัฒนา ที่ให้ความรู้ พร้อมตอบข้อซักถามเกี่ยวกับระบบการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรับรองตัวตนของผู้ใช้บริการ ในการทำธุรกรรมออนไลน์แบบปลอดภัย และระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลทั้งในรูปแบบฮาร์ดแวร์ PKI (PKI Hardware) และซอฟต์แวร์ลงลายมือชื่อดิจิทัล (PDF DigSig) ที่บริษัทฯพัฒนาขึ้น ในการยกระดับการให้บริการด้าน IT Security ของประเทศไทย
Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish