ประกาศรับนักศึกษาฝึกงาน บริษัท วิชั่นกรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

ฝึกงานภายในประเทศปิดความเห็น บน ประกาศรับนักศึกษาฝึกงาน บริษัท วิชั่นกรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท วิชั่นกรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจด้านให้บริการสื่อออนไลน์ภาษาจีนภายใต้ชื่อ “VISION THAI” และ “VR GURU” ซึ่งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ และโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, Weibo รวมทั้งแพลตฟอร์มวีดีโอของบริษัทฯ บนช่อง Youtube, Youku, iQiyi เป็นต้น มีความประสงค์เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานตลอดทั้งปี เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เชื่อมโยงความรู้จากการเรียนเข้ากับประสบการณ์ทำงานจริง และเพิ่มพูนประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ รวมทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกไปสู่ตลาดแรงงานต่อไป

ในตำแหน่งงานต่างๆ ดังนี้

 • ตำแหน่ง Thai-Chinese Editor จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง Thai-English Editor จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง Video Photographer / Editor จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง Graphic Designer จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งอื่นๆ ที่นักศึกษาสนใจ ถนัด 1 อัตรา
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณอมรภัค โทรศัพท์ 062-2854665
  หมายเหตุ: รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศการรับสมัครแนบ
  เอกสารแนบ
Share:
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish