ICT มหิดล (MUICT) ร่วมพิธีถวายมหาสังฆทาน ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) ร่วมพิธีถวายมหาสังฆทาน ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 เมื่อวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผศ. ดร. สุกัญญา พงษ์สุภาพ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายกลยุทธ์ และประกันคุณภาพ ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดีฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธีถวายมหาสังฆทาน ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ซึ่ง “พิธีถวายมหาสังฆทาน” ได้จัดเป็นประจำทุกปี โดยครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 45 รูป จาก 9 วัด ได้แก่ วัดปุรณาวาส วัดสาลวัน วัดมะเกลือ วัดหทัยนเรศวร์ วัดนครชื่นชุ่ม วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม วัดมงคลประชาราม วัดสุทธิจิตต์ฉันทนาราม และวัดสุวรรณาราม โดยมีพระครูบวรธรรมนิสิทธิ์ เจ้าคณะอำเภอพุทธมณฑล และเจ้าอาวาสวัดมะเกลือ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์รับมหาสังฆทานและปัจจัยสนับสนุนตามกำลัง เพื่อนำปัจจัยที่ได้ไปร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตามความประสงค์ของแต่ละวัด ซึ่งถือเป็นการบำรุงพุทธศาสนาที่ทางคณะฯ ได้ส่งเสริมให้ทุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดี อีกทั้งยังเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวร สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในมหาวิทยาลัยมหิดล และอำเภอศาลายาอีกด้วย

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand