สมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล (MUICT) จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่า ICT คนใหม่

ข่าวกิจกรรมข่าวศิษย์เก่าปิดความเห็น บน สมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล (MUICT) จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่า ICT คนใหม่

วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ณ ห้อง IT404 ชั้น 4 อาคารคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา โดยมีคณะกรรมการสมาคม พร้อมด้วยสมาชิกเข้าร่วมการประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน และกิจกรรมของสมาคมที่ได้ดำเนินไปแล้วในปีที่ผ่านมา รวมถึงร่วมหารือเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมที่กำลังจะจัดขึ้น นอกจากนี้ยังมีการเลือกตั้งนายกคนใหม่ของสมาคมศิษย์เก่า ICT สำหรับปี 2562-2564 อีกด้วย โดยศิษย์เก่าที่ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่า ICT คนใหม่ คือ นายจิรวัฒน์ เอี้ยวฉาย ศิษย์เก่ารุ่นที่ 2 ซึ่งได้รับเลือกให้ทำหน้าที่นี้ในวาระที่ 2

ในโอกาสนี้คณะ ICT ขอแสดงความยินดีกับนายจิรวัฒน์ เอี้ยวฉายที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่า ICT เป็นวาระที่ 2 ด้วย

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand