คณะ ICT ม.มหิดล จัดการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC รอบ Online ประจำปี 2560

ข่าวกิจกรรมภาพกิจกรรมนักศึกษาปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล จัดการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC รอบ Online ประจำปี 2560

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC รอบ Online ประจำปี 2560   (2017 ACM-ICPC Thailand First Round Online Programming Contest) เพื่อส่งเสริมการสร้างทักษะ ความสามารถในการเขียนโปรแกรม ความรู้ด้าน Algorithms ของนิสิตและเพื่อเป็นเวทีในการสร้างนักเขียนโปรแกรมรุ่นใหม่ของประเทศที่มีคุณภาพป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในอนาคต โดยการแข่งขัน ACM-ICPC จะแบ่งออกเป็น 4 รอบด้วยกัน ประกอบไปด้วย รอบ First Round , Second Round , Third Round และ Final Round ซึ่งแต่ละรอบนั้นโจทย์การแข่งขันจะไม่เหมือนกัน และ ผู้เข้าแข่งขันสามารถสะสมคะแนนในแต่ละรอบการแข่งขันเพื่อรับรางวัล พิเศษสําหรับยอดรวมสะสมคะแนนสูงสุด ทั้ง 4 ครั้งได้ โดยในการแข่งขันรอบนี้มีนักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล เข้าร่วมการแข่งขัน รวม 7 ทีม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารคณะ ICT ม.มหิดล

ACM-ICPC เป็นการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระดับอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับทั่วโลก โดยการจัดการแข่งขันนี้จะมีนิสิต นักศึกษา และอาจารย์ coach จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศและภูมิภาคเอเซียให้ความสนใจเข้าร่วม โดยขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 70 ทีม (ทีมจากไทย 50 ทีม และทีมจากประเทศในภูมิภาคเอเซีย 20 ทีม) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2560

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ :  http://ict.mahidol.ac.th/acmicpc2017

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand