ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมเปิดบ้านสานสัมพันธ์น้องพี่ ICT รุ่น17 ปีการศึกษา 2562

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมเปิดบ้านสานสัมพันธ์น้องพี่ ICT รุ่น17 ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเปิดบ้านสานสัมพันธ์น้องพี่ ICT รุ่น17 ปีการศึกษา 2562 ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะICT กล่าวต้อนรับนักศึกษา ณ อาคารคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 นักศึกษารุ่นพี่ และอาจารย์ที่ปรึกษาประจำบ้าน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันภายในบ้าน รวมไปถึงประโยชน์ของนักศึกษาในการเรียน และการใช้ชีวิตในสถาบันต่อไป

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand