บัณฑิตคณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน บัณฑิตคณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 นี้มีผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งสิ้น จำนวน 8,188 คน มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรภาคเช้า จำนวน 3,224 คน และในภาคบ่าย จำนวน 3,196 คน ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดให้มีการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ได้แก่ วันฝึกซ้อมย่อย: วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2561 วันฝึกซ้อมใหญ่: วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา

โดยมีบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล จำนวนทั้งสิ้น 151 คน ได้แก่

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ) (ปริญญาตรี) จำนวน 151 คน
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) จำนวน 8 คน
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาเอก) จำนวน 1 คน

โดย ดร. พัฒน์ศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะ ICT พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ได้ร่วมแสดงความยินดี และร่วมถ่ายภาพกับบัณฑิตใหม่ของคณะฯ ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยความชื่นชม ยินดี เพื่อเก็บเป็นภาพแห่งความประทับใจนี้ไว้อีกด้วย

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand