คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม “สนทนาภาษาชาว ICT” หรือ “Afternoon Tea – We are ONE” ครั้งที่ 1 ประจำปี2562

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม “สนทนาภาษาชาว ICT” หรือ “Afternoon Tea – We are ONE” ครั้งที่ 1 ประจำปี2562

          เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “สนทนาประสาชาว ICT” หรือ “Afternoon Tea – We are ONE” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 นำโดย ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะ ICT  คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรประจำคณะ ICT เข้าร่วมพบปะ และร่วมสนทนากับท่านคณบดี ในครั้งนี้ ดร. ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และสร้างความผูกพัน และ คุณคณิตพัฒน์ ศรีนันทกุล หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะ ICT เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม ณ ห้อง IT 204 อาคารคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand