อาจารย์คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมรับรางวัล Merit Awards จากเวทีการแข่งขันการประกวดผลงานซอฟต์แวร์แห่งชาติ Thailand ICT Awards (TICTA2019)

ข่าวกิจกรรมผลงานและรางวัลนักศึกษาผลงานและรางวัลบุคลากรปิดความเห็น บน อาจารย์คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมรับรางวัล Merit Awards จากเวทีการแข่งขันการประกวดผลงานซอฟต์แวร์แห่งชาติ Thailand ICT Awards (TICTA2019)

     วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ดร.ปรีชา ตั้งวรกิจถาวร อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมรับรางวัล Merit Awards จากเวทีการแข่งขันการประกวดผลงานซอฟต์แวร์แห่งชาติ Thailand ICT Awards (TICTA2019) ในชื่อผลงาน PhotoGraffe: An Image-Based Vocabulary Learning System Based on MAS Architecture ในหมวด Tertiary Student ซึ่งเป็นโครงการผลงานระดับนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี สมาชิกในทีมประกอบด้วย นายปรียพล โอวาทสุวรรณ นางสาวณัฐสิมา  หนองใหญ่ และ นางสาวนงนภัส อารยะพงศ์              

     ผลงาน PhotoGraffe เป็นกระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ได้ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นใหม่ มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน นักศึกษา ผู้สูงอายุ หรือกลุ่มผู้สนใจทั่วไปที่อยากฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ ผ่านการถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ Smart Phone โดยมีกระบวนการถ่ายภาพและประมวลผลด้วยระบบโฟโต้กราฟฟ์ และระบบจะทำการวิเคราะห์ นำเสนอคำและความหมายโดยอัตโนมัติ มากไปกว่านั้นนวัตกรรมหลักของระบบนี้ยังสามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่ม (Group Learning ด้วยระบบ Multi-Learners system) และด้วยแนวคิดการสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มดังกล่าวนี้ จะก่อให้เกิดเป็นสังคมของการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ(English Knowledge Network) อีกทั้งช่วยกระตุ้นความสนใจในการเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผลงาน PhotoGraffe ยังได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในการแข่งขัน International ICT Innovative Services Awards (InnoServe2019) ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน อีกด้วย

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand