คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงโดยคณะ รอบ ICT-Portfolio ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงโดยคณะ รอบ ICT-Portfolio ประจำปีการศึกษา 2563

          เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงโดยคณะ ในรอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2563 โดยในครั้งนี้มีนักเรียนเข้าสัมภาษณ์ เป็นจำนวน 85 คน ณ อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand