คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม “You, Me and the Soothing Tea” แก่นักศึกษาชาวต่างชาติ และนักศึกษาชาวไทย ICT

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม “You, Me and the Soothing Tea” แก่นักศึกษาชาวต่างชาติ และนักศึกษาชาวไทย ICT

          วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดลนำโดย ดร. ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และสร้างความผูกพัน บุคลากร นักศึกษาชาวต่างชาติ และนักศึกษาชาวไทยของคณะ ICT ร่วมกิจกรรม “You, Me and the Soothing Tea” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างความผูกพันกับนักศึกษาต่างชาติ ณ ห้องBits & Bites Hall ชั้น 4 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish