คณะ ICT ม.มหิดล ร่วมรับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (PA-VISIT)

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล ร่วมรับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (PA-VISIT)

          เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับ ศ. นพ. บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA – Visit) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยคณะฯได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามข้อตกลงของคณะฯ ในปี พ.ศ. 2562 ถึงปัจจุบัน และร่วมรับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมรับข้อเสนอแนะในการดำเนินงานในปีถัดไป ณ ห้อง Grand Auditorium ชั้น 4 อาคารคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand