คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมเดินขบวนเนื่องในวันต่อต้านการทุจริตสากล ประจำปี 2562

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมเดินขบวนเนื่องในวันต่อต้านการทุจริตสากล ประจำปี 2562

        วันที่ 9 ธันวาคม 2562 บุคลากรประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมเดินขบวนเนื่องในวันต่อต้านการทุจริตสากล ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนตให้มีการจัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงออกถึงการให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไปมีความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต และเป็นการส่งเสริมค่านิยมหลัก (Core Value) ของมหาวิทยาลัยมหิดล ” I integrity มั่นคงยิ่งในคุณธรรม” ณ บริเวณอาคารสำนักงานอธิการบดี และพื้นที่โดยรอบ

ดาวน์โหลดข่าว

 

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish