อาจารย์ ICT มหิดล (MUICT) ให้สัมภาษณ์กับ Research Cafe (โดย สกสว.)

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยปิดความเห็น บน อาจารย์ ICT มหิดล (MUICT) ให้สัมภาษณ์กับ Research Cafe (โดย สกสว.)

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 2562 รศ. ดร. วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ ผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย หัวหน้ากลุ่มวิจัย MVIT คณะ ICT มหิดล ได้ให้สัมภาษณ์กับทีมงาน Research Cafe (ในการกำกับของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม – สกสว.) ในผลงานเกี่ยวกับการค้นหาโดยอัตโนมัติของภาวะเบาหวานขึ้นจอตาจากภาพถ่ายจอประสาทตา (Automatic Detection of Diabetes Retinopathy based on Digital Retinal Images) โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถตรวจสอบได้ว่าผู้ป่วยมีอาการของโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตาหรือไม่ และสามารถระบุได้ว่าอาการอยู่ในขั้นไหน โดยวิเคราะห์จากภาพถ่ายจอประสาทตา

บทสัมภาษณ์และเนื้อหาที่สมบูรณ์แล้วจะได้รับการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ Research Cafe ต่อไป ซึ่งผู้สนใจสามารถติดตามรับชมได้ทาง

Website: https://researchcafe.org/deep-learning/ 
Facebook: https://www.facebook.com/ResearchcafeTRF/

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand