ผลงานวิจัย ICT มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับความสนใจจากนิตยสารเกษตรกรก้าวหน้า

ข่าวกิจกรรมวิจัยปิดความเห็น บน ผลงานวิจัย ICT มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับความสนใจจากนิตยสารเกษตรกรก้าวหน้า

ผลงานวิจัยของ ICT มหิดล (ICT Mahidol) ในเรื่อง “การจำแนกเมล็ดพันธุ์ข้าวไทย ด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ” โดย รศ. ดร.วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ อาจารย์ประจำคณะ ICT มหิดล ได้รับความสนใจจากนิตยสารเกษตรกรก้าวหน้า ซึ่งเป็นนิตยสารสร้างสรรค์สาระเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของเกษตร โดยบทความเกี่ยวกับผลงานวิจัยนี้ได้ถูกตีพิมพ์ ในนิตยสารฉบับที่ 110 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ผู้ที่สนใจสามารถติดตามบทความที่น่าสนใจอื่น ๆ ของนิตยสารนี้ทาง online ได้ที่ www.facebook.com/agriculturemag

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish