อบรมหลักสูตร Agile Project Management to Success with KANBAN (IT636)

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน อบรมหลักสูตร Agile Project Management to Success with KANBAN (IT636)
คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญเข้าร่วมอบรม
โปรแกรม Retraining & Coaching ICT Professionals
เพื่อพัฒนาบุคลากรสู่ยุคดิจิทัลเทคโนโลยี เตรียมพร้อมรับมือ Digital Transformation ในยุค Thailand 4.0

….. เรียนรู้แนวคิดการบริหารโครงการยุคใหม่ สู่เป้าหมายของการเป็นผู้บริหารมืออาชีพ ด้วยแนวคิดของ Agile และหลักการของ  Kanban Board ….
…. มาร่วมสร้างความสำเร็จให้กับองค์กรหรือทีมงานของคุณ กับวิทยากรผู้ทรงวุฒิที่มากด้วยประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการโครงการมากกว่า 30 ปี…..
โดย ศ. ดร. ศุภชัย  ตั้งวงศ์ศานต์ 
ที่ปรึกษาคณะ ICT, อดีตประธานคณะกรรมการบริหาร SIPA และอดีตรองอธิการบดีฝ่าย IT มหาวิทยาลัยมหิดล
หัวข้ออบรมที่สำคัญ   :
1. Understanding KANBAN
2. Adapting from Waterfall, and Scrum
3. Advanced KANBAN
4. Delivering value with KANBAN
5. Using KANBAN within Large Organizations
ระยะเวลาอบรม :  วันพฤหัสฯ ที่ 20 และ วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์  2563  เวลา 9.00 – 16.00 น. (รวม 12 ชั่วโมง)
สถานที่อบรม : ห้องอบรม VIC3 Hotel   ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS สนามเป้า เพียง 200 เมตร (ลงทางออกที่ 3)
ค่าลงทะเบียน : ราคาพิเศษ  4,900 บาท สำหรับ 10 ท่านแรกที่ลงทะเบียนและชำระเงิน
                           อัตราปกติ ท่านละ 5,900 บาท (รวมอาหารกลางวัน 1 มื้อ และอาหารว่าง 2 มื้อ)
ลงทะเบียน Online : www.ict6sigma.net
ติดต่อสอบถาม : คุณสารัชย์ มือถือ 092-256-1570  หรือ คุณจรัสศรี มือถือ 085-123-2800
Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish