สัมมนาวิชาการ เรื่อง “HOW TO WRITE HIGH QUALITY PAPERS by IEICE ESS”

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน สัมมนาวิชาการ เรื่อง “HOW TO WRITE HIGH QUALITY PAPERS by IEICE ESS”

กำหนดการ

The following is the seminar program :
“HOW TO WRITE QUALITY PAPERS by IEICE ESS”
Monday 24 February 2020, 13.30 – 16.00
Room IT405, ICT Building, Mahidol University (Salaya Campus)

13:00 – 13:30 Registration
13:30 – 14:10 Title: How to write a “quality paper” for international journal publication.

Lecturer:  Prof. Takao Onoye, Vice-President, Osaka University, Japan

Chair of IEEE Japan Council

14:10 – 14:50 Title:   IEICE Editorial and Review System
Lecturer:  Prof. Akira Taguchi, Dean, Tokyo City University, Japan
President of IEICE ESS
14:50 – 15:00 —— break time (10minutes) ——-
15:00 – 15:40 Title:  How to write a revised paper when a paper is conditionally accepted or rejected.

Lecturer:  Prof. Yoshikazu Miyanaga, Director, Hokkaido University, Japan Auditor of IEICE

15:40 – 16:00 Open Forum

วิทยากร

Prof. Takao Onoye
Ohsaka University, Japan

Prof. Akira Taguchi
Tokyo City University, Japan

Prof. Yoshikazu Miyanaga
Hokkaido University, JapanShare:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish