คณะICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรมเรื่อง “การจัดทำเอกสารหอจดหมายเหตุฯ”

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรมเรื่อง “การจัดทำเอกสารหอจดหมายเหตุฯ”

      วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ดร.ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา และรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายงานสื่อสารองค์กร งานบริหารและอำนวยการ และงานโสตและเทคโนโลยีสื่อการศึกษา เข้าอบรมเรื่อง “การจัดทำเอกสารหอจดหมายเหตุฯ” ภายใต้โครงการจดหมายเหตุสัญจร โดยได้รับเกียรติจากบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นางสาวณัฐกัลย์ อภิลักษณ์เสถียร นักเอกสารสนเทศ นางสาวปัญจวัลย์ ชาวดง นักเอกสารสนเทศ และ นางสาวนวลปรางค์ ศรัทธาบุญ นักเอกสารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติและความเป็นมาของงานจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยมหิดล ความสำคัญคัญของจดหมายเหตุ รวมไปถึงการอนุรักษ์จดหมายเหตุ โดยในครั้งนี้ มีบุคลากรจากฝ่ายงานต่างๆ ของคณะ ICT เข้าร่วมฟังบรรยาย จำนวนทั้งหมด 11 ท่าน ณ ห้อง IT405 ชั้น 4 อาคาร ICT วิทยาเขตศาลายา

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand