ทีมนักศึกษาคณะICT มหิดล (ICT Mahidol) เข้ารับโล่และเงินรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากโครงการประกวดนวัตกรรรมหรือโครงการสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ดีเด่น ประจำปี 2562

ข่าวกิจกรรมผลงานและรางวัลนักศึกษาปิดความเห็น บน ทีมนักศึกษาคณะICT มหิดล (ICT Mahidol) เข้ารับโล่และเงินรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากโครงการประกวดนวัตกรรรมหรือโครงการสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ดีเด่น ประจำปี 2562

         วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทีม MGK0001 จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล ได้แก่ น.ส.กมลเนตร จิตซื่อ น.ส.พฤกษา ลิ้มบุญล้อม และน.ส.ปราณปริยา สาครินทร์ เข้ารับโล่และเงินรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 นจากโครงการประกวดนวัตกรรรมหรือโครงการสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ดีเด่น ประจำปี 2562 ในผลงาน “CIGALESS แอพลิเคชั่นรณรงค์การลด ละ เลิกบุหรี่ในของบุคลากรในมหาวิทยาลัย” โดยมี ดร. ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา และรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งจัดขึ้นในงานประชุมวิชาการ “มหกรรมวิชาการฟ้าใส สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ 2563” โดยเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ และสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ โครงการดังกล่าวฯ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากการเป็นนวัตกรรมหรือโครงการที่สอดคล้องตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ด้านวิจัยและนวัตกรรม นอกจากนี้ ทีมนักศึกษาICT ยังได้นำเสนอผลงานบนเวที ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ อีกด้วย

ดาวน์โหลดข่าว

 

 

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand