NSTDA Supercomputer Center: ThaiSC เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ตำแหน่ง Frontend Developer และ Backend Developer

รับสมัครงานจากบริษัทภายนอกปิดความเห็น บน NSTDA Supercomputer Center: ThaiSC เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ตำแหน่ง Frontend Developer และ Backend Developer

ThaiSC เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ตำแหน่ง Frontend Developer และ Backend Developer

ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (NSTDA Supercomputer Center: ThaiSC)
http://thaisc.io

เปิดรับสมัคร

1.Frontend Developer

Responsibilities
– ร่วมออกแบบ พัฒนา และปรับปรุง website/web services และระบบออฟฟิศในฝั่งเซิฟเวอร์ของ ThaiSC
– ทำงานร่วมกับทีมประกอบด้วย User Experience Designer, HPC Engineers, Project Manager เพื่อร่วมกันพัฒนา
ThaiSC Service Products ที่ตอบโจทย์ทางธุรกิจ และแก้ปัญหาเชิงเทคโนโลยีที่พบ
– เป็นส่วนหนึ่งของทีม ThaiSC ที่จะสร้าง Service Product เพื่อการเป็นศูนย์ให้บริการทรัพยากรการคำนวณขั้นสูงระดับ
ภูมิภาคอาเซียน

Qualifications
– เราเปิดรับทั้งนักศึกษาจบใหม่และมีประสบการณ์
– มีประสบการณ์การเขียนโปรแกรมด้วย HTML5, CSS3, JavaScript
– มีความรู้เทคโนโลยีและ Framework ต่างๆในการพัฒนาเว็บไซต์
– ถ้าสามารถใช้งาน React หรือ Vue.js จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– เข้าใจการใช้งาน REST API
– ทีทักษะการวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างดีเยี่ยม
– มีความสนใจในการทำงานอย่าง Agile, Scrum

2.Backend Developer

Responsibilities
– ร่วมออกแบบ พัฒนา และปรับปรุง website/web services และระบบออฟฟิศในฝั่งเซิฟเวอร์ของ ThaiSC
– ทำงานร่วมกับทีมประกอบด้วย User Experience Designer, HPC Engineers, Project Manager เพื่อร่วมกันพัฒนา
ThaiSC Service Products ที่ตอบโจทย์ทางธุรกิจ และแก้ปัญหาเชิงเทคโนโลยีที่พบ
– เป็นส่วนหนึ่งของทีม ThaiSC ที่จะสร้าง Service Product เพื่อการเป็นศูนย์ให้บริการทรัพยากรการคำนวณขั้นสูงระดับ
ภูมิภาคอาเซียน

Qualifications
– เราเปิดรับทั้งนักศึกษาจบใหม่และมีประสบการณ์
– มีประสบการณ์การเขียนโปรแกรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น Python, Go, Node.js
– ถ้าสามารถเขียนโปรแกรมภาษา Python หรือ Go ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความรู้เทคโนโลยีและ Framework ต่างๆในการพัฒนา RESTful web services
– เข้าใจการใช้งาน MVC framework หรือ ORM, และ REST API สำหรับการพัฒนา Backend
– มีความรู้ความเข้าใจใน SQL และการออกแบบดาต้าเบส
– ทีทักษะการวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างดีเยี่ยม
– มีความสนใจในการทำงานอย่าง Agile, Scrum

สนใจส่ง resume ประวัติการศึกษา และคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องมาได้ที่ email: thaisc@nstda.or.th

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand